MİSYON

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerini kapsayan 0-18 yaş grubundaki sağlıklı/özel gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, öz bakım, motor, duygusal ve sosyal gelişim) gelişim düzeylerini belirleyecek ve destekleyecek hizmet sunan; bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, çocuklarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütebilen teknikerler yetiştirmektir. Bunların yanı sıra, çocuk gelişiminin önemine yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, çocukların ve toplumun yararına projeler üretmek ve uygulanmasına öncü olmak gibi misyonlarımız da bulunmaktadır.

 

VİZYON

Çocuk, aile ve diğer meslek elemanlarıyla yürüteceği çalışmalarında öğrencilerine demokratik ve bilimsel bir öğrenme ortamı sağlayan, çocuk ve insan haklarına saygılı, toplumsal duyarlılığa sahip, hayat boyu eğitim ilkesini benimsemiş ,etik kurallar çerçevesinde hareket eden, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı, işbirliğine açık, dinamik, problem çözme becerileri yüksek, alanında başarılı meslek elemanları yetiştirmek, ülkemizin bölgesel ve yöresel düzeyde ihtiyaçlarına duyarlı, çocuk gelişimi bilim alanındaki çalışmalara yön veren özverili, sistematik, bilimsel, etik, şeffaf, yaratıcı ve dinamik bir kurum olmaktır.

 

Etiket: Misyon ve Vizyon