Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi  Cansev KARAKUŞ

''Hedef Gelecekse: İlk Adım, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri''

Kişiliğin temellerinin atıldığı zaman dilimi olan çocukluk ve gençlik çağları, çocuğun gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun sosyal, zihinsel, psikolojik ve ruhi gelişimi ile beraber ilerideki başarısı için, erken eğitim konusunda bireylerin yeterli bilgiye sahip olmaları büyük zorunluluktur. Ayrıca çocuğun kapasitesinin farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi, bunun yanı sıra zekâsının gelişerek fiziksel becerisinin ve motivasyonunun artması amacıyla, çocuğa verilen eğitim ve terbiye ile ilgili hizmetlerin önemi yadsınamaz derecede büyüktür.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Mesleki ve Teknik Orta ve Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Projesi kapsamında 2011-2012 öğretim yılından itibaren Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır.

 

 

 

Etiket: Bölüm Başkanı Mesajı